Konta i kontakty w CRM

Tytułem wprowadzenia wspomnę, że w bazie SOQL tabele służące  przechowywaniu informacji ważnych np. na temat  danego przedsiębiorstwa nazywane są obiektami. Wśród obiektów wyróżnić trzeba obiekty standardowe (dostępne “z pudełka” takie jak: konta, kontakty, sprawy, użytkownicy, produkty i kampanie) oraz customowe (czyli tworzone na potrzeby danej firmy, bardziej oddające specyficzny charakter działalności, poprawiające efektywność raportowania i wglądu).

Obiekty kont (accounts) stanowią fundament zarządzania relacjami z klientami (CRM). W Salesforce – Account oznacza osobę lub firmę, na rzecz której świadczymy usługi. Obiekty te przechowują wszystkie niezbędne informacje związane z danym przedsiębiorstwem lub osobą.

Przykłady kluczowych pól związanych z obiektami kont

  • Account Name (odnosi się do unikalnego tytułu konta)
  • Account Owner (odnosi się do przydzielonego “opiekuna” konta)
  • Account Number (odnosi się do numeru referencyjnego konta)
  • Annual Revenue (odnosi się do powiązanego z kontem rekordu skumulowanego rocznego dochodu)
  • Industry (odnosi się do sektora, do którego należy konto)
  • Parent ID (odnosi się do konta nadrzędnego – o ile istnieje)
  • Shipping Country (odnosi się do kraju wysyłki przedsiębiorstwa)

Obiektami ściśle związanymi z kontami są kontakty. Przechowują one dane kontaktowe jak numery telefonów czy adresy e-mail. Jeden kontakt oznacza jedną osobę.

Przykłady ważnych pól związanych z obiektami kontaktów:

  • Lead Source (np. reklama, partner, sieć – wpis jest wybierany spośród pozycji katalogu ustawionego przez administratora)
  • Reports to (nazwisko menedżera kontaktu, do którego kontakt będzie raportował)
  • Contact Role (definiuje rolę, jaką osoba kontaktowa pełni w odniesieniu do konta, sprawy)

W przypadku wszelkich obiektów, a zwłaszcza kont i kontaktów niezwykle przydatne jest skonfigurowanie reguł duplikacji, które uniemożliwiają  użytkownikom wprowadzanie zduplikowanych rekordów. Szybsze zaimplementowanie ich sprawi, że baza danych pozostanie czysta. Numery telefonów i adresy e-mail jako dane unikalne mogą stanowić wiarygodne kryteria identyfikacji zduplikowanych rekordów.

Ponieważ zależy nam, aby baza kontaktów pozostała nie tylko czysta, ale i dokładna, praktyczne jest używanie też reguł walidacji. Za ich pomocą możemy na przykład wymusić na użytkownikach stosowanie określonego formatu numeru telefonu, albo w automatycznych wiadomościach e-mail wymaganie określonego zwrotu grzecznościowego w zestawieniu z nazwiskiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous Article

Salesforce appexchange

Next Article

Wystartował Salesforce+

Related Posts