Wprowadzenie do Salesforce flow

Salesforce Flow, będący najpotężniejszym narzędziem automatyzacji, pozwala na szybkie i stosunkowo łatwe przygotowywanie złożonych rozwiązań biznesowych bez użycia kodu. Flow Builder to największe narzędzie, jakie ma do dyspozycji administrator Salesforce, dzięki któremu nie musi korzystać z pomocy programisty. Możliwości zastosowania go są praktycznie nieskończone, a każde nowe wydanie tylko zwiększa jego potencjał. Na pewno nie będę odosobniona twierdząc, że flows to przyszłość Salesforce.

Niewątpliwym atutem Salesforce Flows jest fakt, że są łatwe w utrzymaniu i każdy ze znajomością tego narzędzia jest w stanie prześledzić i zrozumieć proces zbudowany przez inną osobę. Nadrzędnym celem konstruowania flow powinno być ułatwienie pracy użytkownikom końcowym i zapewnienie, że ich praca jest wykonywana poprawnie. Flows mogą przeprowadzać skomplikowane operacje na danych na podstawie danych uzyskanych z interakcji użytkownika lub z istniejących rekordów.

Podsumowując Flow Builder jest deklaratywnym interfejsem do budowania logiki przypominającej kod bez użycia języka programowania.

Zasadniczo budując flow mamy do dyspozycji 3 segmenty:

  1. Elements – elementy to konkretne pojedyncze części składowe flow realizujące akcje logiczne. Należą do nich decyzje, pętle, assignemnts, ale także elementy wysyłające zapytania do bazy czy dokonujące zmian w rekordach.
  2. Connectors – “łączniki”, ustalają który element prowadzi do którego.
  3. Resources – źródła, indywidualne zmienne, które mogą zostać wykorzystane we Flow, jak np. ciągi tekstu, liczby, rekordy, formuły.

Istnieje pięć podstawowych typów flow:

Screen flows (wymagają interakcji użytkownika i uruchamiane są jako akcja albo są osadzone jako element na stronie Lightning).

Schedule-Triggered Flows (działające w tle, automatycznie uruchamiane o określonej godzinie i częstotliwości dla każdego rekordu w batchu).

Autolaunched Flows (No Trigger) (Flows uruchamiane automatycznie można wywoływać z process buildera, z poziomu klasy Apex, z ustalonego harmonogramu, ze zmian rekordów lub z Platform eventów).

Record-Triggered Flows (automatycznie uruchamiane flows działające w tle, gdy rekord jest tworzony, aktualizowany lub usuwany).

Platform Event-Triggered Flows (Po odebraniu komunikatu o Platform event, te automatycznie uruchamiane flows działają w tle).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Article
Astro na szczycie góry

Restriction Rule w praktyce

Related Posts